Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trang web VB777 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào từ phía người dùng. Điều này có nghĩa là VB777 không chịu trách nhiệm về việc người dùng sử dụng dịch vụ cá cược một cách hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật.
VB777 yêu cầu người dùng tuân thủ các quy định pháp luật và luật lệ hiện hành trong khu vực của họ khi sử dụng các dịch vụ của trang web. Điều này áp dụng cho các quy định về tuổi tác, tính hợp pháp của hoạt động cá cược, và các quy định khác liên quan đến hoạt động trên nền tảng VB777.
Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định pháp luật và luật lệ hiện hành khi sử dụng dịch vụ của VB777. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý và họ phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trên nền tảng này.

Miễn trừ trách nhiệm về nội dung

 • Tính chính xác của thông tin:
  • VB777 không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin được cung cấp trên trang web. Người dùng cần nhận thức rằng các thông tin, số liệu, dữ liệu và hình ảnh có thể có sai sót hoặc không còn cập nhật do nhiều nguyên nhân.
  • VB777 không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin không chính xác trên trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin từ VB777 và nên tự kiểm tra và xác nhận tính chính xác của thông tin trước khi đưa ra quyết định.
 • Tính phù hợp và sử dụng thông tin: VB777 không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính phù hợp của thông tin trên trang web với mục đích sử dụng của người dùng. Người dùng chịu trách nhiệm tự đánh giá tính phù hợp của thông tin với nhu cầu và mục đích của mình trước khi sử dụng.
 • Miễn trừ trách nhiệm về nội dung bên ngoài: VB777 có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc các nguồn thông tin từ bên thứ ba. Miễn trừ trách nhiệm này nhấn mạnh rằng VB777 không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên ngoài này.

Miễn trừ trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật

VB777 cam kết cung cấp dịch vụ trên trang web với mức độ chuyên nghiệp và đảm bảo tính liên tục của hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Một số điểm cần lưu ý trong miễn trừ trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật bao gồm:

 • Bảo trì hệ thống: VB777 có thể tiến hành các hoạt động bảo trì định kỳ hoặc khẩn cấp trên hệ thống mà không cần thông báo trước. Trong thời gian này, dịch vụ có thể tạm ngừng hoặc bị gián đoạn. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa tác động của việc bảo trì đối với người dùng.
 • Lỗi kỹ thuật: VB777 không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc lỗi kỹ thuật nào có thể xảy ra trong quá trình sử dụng trang web. Điều này có thể bao gồm các sự cố về kết nối internet, thiết bị của người dùng, phần mềm máy tính, hoặc các yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 • Thiệt hại do virus và phần mềm độc hại: VB777 không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do virus, phần mềm độc hại, hoặc các vấn đề liên quan đến an ninh mạng gây ra cho thiết bị của người dùng khi truy cập trang web của chúng tôi.
 • Dịch vụ từ bên thứ ba: Khi VB777 cung cấp các liên kết tới các trang web hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính khả dụng hoặc tính bảo mật của các dịch vụ này. Người dùng nên tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các dịch vụ từ bên thứ ba.